התנועה גם ב:

 


תקנון


תקנון כרטיס תושב "אשקלון +"

כרטיס תושב אשקלון פלוס הינו כרטיס יחודי לתושבי העיר אשקלון המקנה הטבות ייחודיות בכל תחומי החיים בעיר.  מאגר ההטבות העירוני משתנה מעת לעת ומתעדכן באתר.

1. זכאות לתעודת תושב אשקלון פלוס, תהא בכפוף להוכחה כי מקום מגוריו הינו בתחומה המוניציפאלי של
    עיריית אשקלון  ובכפוף לאמור בכל הסכם ו/או חוזה שקומפיוטרגרד התקשרה בו עם עיריית אשקלון .

2. הוכחת כתובת מגורים תהא באמצעות הצגת תעודת זהות ובה כתובת תקפה באשקלון . לצעירים
   מתחת לגיל 16, שאין ברשותם ת.ז, יש להציג ספח הורה ובו פרטי הילד וכתובת עדכנית באשקלון .

3. תעודת התושב תהיה תקפה, כל עוד התושב החתום מטה מתגורר בתחומה המוניציפאלי של עיריית    
    אשקלון .
4. תעודת התושב הינה אישית ואינה ניתנת להעברה.

5. כדי לקבל תעודת תושב על התושב להביע הסכמתו לקבלת מידע על ההטבות, המבצעים והאירועים למחזיקי תעודת תושב אשקלון פלוס באמצעות דיוור, מסרונים (SMS) ו/או דואר אלקטרוני.

6. תוקף תעודת התושב יהא למשך שנה מיום הנפקתה. עם תום תקופה זאת יוכל לבקש התושב הנפקה      
    (בתשלום) של תעודה חדשה וזאת בכפוף לסעיף 1.

7. כרטיס תושב רגיל מיועד לבני 18-65,
    כרטיס גמלאי מיועד לבני 65 ומעלה,
    כרטיס נוער מיועד לבני נוער בגילאים 12-18

8. במקרה של אובדן כרטיס תושב, הנפקת כרטיס תושב חדש תהיה במחיר מלא.


הנפקה וחידוש כרטיס תושב – "אשקלון +"
עיריית אשקלון מעמידה לרשות תושביה עמדה להנפקת כרטיס תושב בקניון גירון וכן במוקדי הנפקה ניידים שיפורסמו באמצעי התקשורת העירוניים השונים.
יש להצטייד בתעודת זהות הכוללת ספח. זכאות התושב תיבדק במרשם התושבים של משרד הפנים (לא יונפק כרטיס תושב למי שאינו מופיע במרשם האוכלוסין).