התנועה גם ב:

 

כתוב כאן את הכותרת שלך


מעיכנגכנ
מכעכעלעיבמעכנמכע
תיהיללללללללללהיעחמ

כתוב כאן את הכותרת שלך


מעיכנגכנ
מכעכעלעיבמעכנמכע
תיהיללללללללללהיעחמ

כתוב כאן את הכותרת שלך


מעיכנגכנ
מכעכעלעיבמעכנמכע
תיהיללללללללללהיעחמ

כתוב כאן את הכותרת שלך


מעיכנגכנ
מכעכעלעיבמעכנמכע
תיהיללללללללללהיעחמ